Пн
15.08.2022
02:27
Категорії розділу
Тема 1. [47]
Характеристика сучасних юридичних інформаційних систем і технологій
Тема 2. [17]
Інформаційне забезпечення юридичної інформаційної системи
Тема 3. [13]
Технології захисту інформації
Тема 4. [9]
Системи автоматизації ділових процесів та управління документами. Електронна комерція
Тема 5. [7]
Інтелектуальні інформаційні системи в юридичній діяльності
Тема 6. [8]
Правові інформаційно-пошукові системи
Тема 7. [9]
Інформаційні системи законодавчих органів
Тема 8. [8]
Інформаційні системи Міністерства юстиції України
Тема 9. [14]
Інформаційні системи органів судової влади, прокуратури, судової експертизи
Тема 10. [13]
Інформаційні системи Міністерства внутрішніх справ України
Пошук по сайту
Друзі сайту
 • Курсові,практичні,реферати майже на шару
 • Практичні,контрольні,дипломи задарма
 • Створити сайт

 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Форма входу
  Навчальні матеріали
  Головна » Статті » Комп’ютерні технології в юридичній діяльності » Тема 10.

  10.18. Характеристика типових підсистем ІС ДАІ
  ІС«Інтегрований банк даних»(ІБД) призначена для оперативного забезпечення працівників і підрозділів ОВС інформацією для розшукової діяльності, розслідування і попередження злочинів, надання аналітичної, статистичної та контрольної інформації для розробки і прийняття обґрунтованих оптимальних рішень на всіх рівнях управління. 
  Система містить інформацію про осіб криміногенних категорій (особливо небезпечні рецидивісти, «гастролери», оголошені у міждержавний розшук, бродяги); нерозкриті тяжкі злочини, викрадену, вилучену, знайдену зброю; номерні речі; транспортні засоби, викрадені в Україні та країнах СНД. Передбачається поєднання обліків зареєстрованого та викраденого транспорту, що дасть змогу виявляти викрадений транспорт на етапі реєстрації, підвищити достовірність масивів і надавати на запити ОВС більш повну інформацію.
  В ІБД ведуться інформаційні обліки «Особа», «Річ», «Зброя», «Угон», «Злочин», «Антикваріат», при цьому можна включати додаткові інформаційні обліки, не порушуючи існуючі об’єкти.
  ІБД забезпечує пошук:
  осіб за фрагментами установчих даних, описами, дактилоформулами;
  злочинів за документами, описами;
  територіальних об’єктів за фрагментами установчих даних;
  антикваріату за фрагментами установчих даних, описами;
  автомототранспорту за фрагментами установчих даних (номерами агрегатів або державними номерними знаками);
  номерних речей за фрагментами установчих даних (безпосередньо речі або її номерної деталі);
  зброї за фрагментами установчих даних (безпосередньо зброї або її номерної деталі).
  Для отримання інформації за вмістом ІБД призначена підсистема оброблення запитів абонентів у режимі безпосереднього доступу до ІБД через телефонні канали зв’язку. Оперативно-розшукову інформацію можна одержати також в черговій частині УОІ МВС України.
   ІС «Розшук» 
  ІС «Розшук» призначена для централізованого збирання інформації від ініціаторів розшуку про осіб, що розшукуються і встановлюються, які оголошені в регіональний, державний, міждержавний розшук, її оброблення та надання за запитами працівників ОВС, інших зацікавлених міністерств і відомств. Функціонування ІС (рис. 9.1) регламентовано Законом України від 18.02.1992 р. «Про оперативно-розшукову діяльність» і відповідними наказами та розпорядженнями МВС України.
  Інформація збирається ініціаторами розшуку на регіональному рівні в управліннях (відділеннях) оперативної інформації (УОІ/ВОІ) ГУ-УМВС, обробляється і передається каналами електронної пошти до УОІ МВС України для об’єднання з інформацією, яка надійшла з інших регіонів. Концентрація інформації про розшукові справи в УОІ МВСУ дає можливість вчасно надсилати відомості про осіб, оголошених у міждержавний розшук на території України, до Головного інформаційно-обчислювального центру МВС Російської Федерації і стежити за передорученням розшуку. Інформація про осіб, що розшукуються в країнах СНД, надходить в електронному вигляді і інтегрується до банку даних. Після узагальнення вся інформація розсилається електронної поштою в УОІ/ВОІ ГУ-УМВС України. Отже, кожна інформаційна служба областей України має загальний масив інформації про осіб, оголошених у регіональний, державний і міждержавний розшук.
  ІС «Пізнання» 
  ІС «Пізнання» призначена для обліку осіб, зниклих безвісті, невпізнаних трупів, невідомих хворих; проведення пізнавальних заходів щодо цих категорій осіб в автоматизованому режимі; надання рекомендацій на проведення пізнавальних заходів.
  Документом для формування бази даних та оброблення запитів є пізнавальна карта, яка надсилається з УОІ ГУ-УМВС в областях до МВСУ. Запити на перевірку надсилаються поштою, телетайпом або електронною поштою.
  Для системи характерні нагромадження і зберігання великих обсягів інформації; розширені можливості доступу до даних; підтримка значної кількості типів даних, у тому числі широкого спектра промислових стандартів графічних об’єктів; забезпечення багатокористувацького режиму роботи.
  Основні складові системи:
  підсистема авторизації користувачів, що забезпечує захист від несанкціонованого доступу;
  підсистема вводу, що дає змогу нагромаджувати інформацію і здійснювати її логічний контроль;
  підсистема пізнання;
  підсистема резервного копіювання/відновлення, яка забезпечує можливість відновлення системи в разі виникнення збоїв.
  До банку даних вводяться такі характеристики осіб, які варіюються для різних категорій останніх і об’єднані у логічні групи: 
  установчі дані — ОВС, що надав інформацію, дактилоформула, формула обліку, стать, дата зникнення (виявлення), дата народження (смерті), вік, зріст (довжина трупа), національність (расовий тип), розмір голови, розмір ноги, група крові, місце зникнення (виявлення), прізвище, ім’я, по батькові, фотографія, дата фотографування;
  характерні прикмети — місцезнаходження прикмети (двозначний числовий код області тіла людини), опис прикмети відповідно до словника прикмет, текстова фабула, що доповнює й уточнює прикмету;
  стан зубів — зубна формула (опис стану кожного зуба відповідно до словника);
  особливості зовнішності — словесний портрет зовнішності особи за словником зовнішності;
  одяг — вид, колір, матеріал одягу за відповідними словниками, а також текстова фабула, що уточнює і доповнює інформацію про одяг;
  хвороби;
  додаткові відомості.
  Для безвісті зниклих — місце народження, місце мешкання, професія, обставини зникнення, дані про судимість, можливе місце мешкання. Для невпізнаних трупів — стан трупа, причина смерті, дата розтину трупа, час поховання (дата), місце поховання (номер могили);
  додаткові дані — дата подачі заяви; дата заведення пошукової справи; номер справи; дата надання оперативної інформації; ОВС, що надав інформацію; дата постановки на облік в області; дата перевірки за обліками області; дата постановки на облік у МВС; дата перевірки за обліками у МВС; дата направлення інформації до Москви; особа, яка здійснювала перевірку правильності заповнення документа; дата постановки на облік у БД; користувач, який здійснив введення інформації.

  Для перевірки правильності заповнення пізнавальної карти, коригування даних, зняття осіб з обліку та підрахунку статистики підсистема вводу забезпечує пошук за номером і датою заведення справи, ОВС, що надав інформацію, датою зникнення (виявлення), датою постановки на облік, статтю, прізвищем, ім’ям, по батькові (для безвісті зниклих). У разі зняття осіб з обліку фізичне вилучення інформації з бази не відбувається, що дає змогу поновити інформацію в разі помилкового зняття з обліку, переглянути інформацію і сформувати повні статистичні дані.
  Процес пізнання заснований на порівнянні прикмет та інших характеристик облікових об’єктів. Для підвищення ефективності і достовірності прикмети і характеристики розділено на дві групи залежно від ідентифікаційної цінності. 
  Першу групу складають прикмети, які дають можливість з високою ймовірністю відсіяти об’єкти з великими розбіжностями — категорія обліку, стать, дата зникнення (виявлення), вік, зріст (довжина трупа), істотні характерні прикмети (наприклад, ампутації).
  До другої групи входять прикмети, що дають змогу в сукупності з іншими прикметами цієї групи визначати основних кандидатів для остаточної ідентифікації: стан зубів, характерні прикмети, особливості зовнішності, одяг.
  Процес ідентифікації організовано в три етапи:
  вибірка об’єктів на основі прикмет з першої групи;
  робота з одержаною вибіркою — для кожного об’єкта обчислюється сумарний коефіцієнт відповідності його параметрів (прикмет і характеристик) параметрам об’єкта, що ідентифікується;
  упорядкування вибірки за зменшенням сумарного коефіцієнта відповідності або будь-якої його складової (наприклад, за складовою, утвореною завдяки аналізу одягу), візуальний аналіз експерта, ухвалення рішення в кожному конкретному випадку, яке фіксується в БД. Експерт також може надати рекомендацію на проведення пізнавальних дій. Після підтвердження з ОВС про проведені дії, в разі впізнання, цей факт записується у БД, особа автоматично знімається з обліку і у подальших процедурах пізнання системою до уваги не береться.
  ІС «Арсенал» 
  Єдина система централізованого номерного обліку вогнепальної зброї у системі МВС України «Арсенал» створена з метою здійснення всебічного контролю за зброєю згідно з дорученням Кабінету Міністрів України. 
  ІС «Арсенал» створено на базі наявного в УОІ (ВОІ) ГУМВС, УМВС масиву «Мисливець», який регламентується наказом МВС України № 170-93. У ній містяться дані про вогнепальну, пневматичну, калібру понад 4,5 мм та швидкістю польоту кулі понад 100 м/с зброю; холодну зброю; спеціальні засоби самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та подразнюючої дії (газові пістолети та револьвери, що перебувають у користуванні громадян і організацій); дані про зброю органів внутрішніх справ, військових частин, навчальних закладів системи МВС та про зброю, що зберігається на складах військових баз МВС. Реквізитами, що зберігаються, є вид зброї, серія, марка, модель, номер, калібр, рік випуску, призначення, право власності, дата видачі дозволу, область, орган, який видав дозвіл, прізвище, ім’я та по батькові власника, дата народження, відомості про зняття з обліку, дата введення/коригування даних. 
  Структурно ІС «Арсенал» поділяється на підсистеми обласного і державного рівня. Обмін інформацією між ними здійснюється каналами електронної пошти.
  Система забезпечує пакетне введення інформації у формати вхідних документів; інтерактивне введення інформації; коригування бази даних; пошук документів за номерами, серіями; пошук документів за фрагментами установчих даних. За допомогою інформації з ІС «Арсенал» встановлюється належність зброї за її номерами, контролюється переміщення зброї від одного власника до іншого.
  ІПС за прізвищами та дактилоскопічним обліком криміногенних осіб 
  «ІПС за прізвищами та дактилоскопічним обліком криміногенних осіб» містить обліки оперативно-довідкової картотеки (ОДК) та дактилоскопічні обліки Управління оперативної інформації та державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України і забезпечує:
  зберігання, нагромадження, ведення, автоматизований облік та видачу у встановленому порядку ОВС, СБУ, прокуратурі, судам та іншим правоохоронним органам оперативно-довідкової інформації на осіб (у тому числі іноземців та осіб без громадянства), які скоїли злочини на території України, були заарештовані, засуджені, затримані за бродяжництво, зникли від слідства та суду;
  ідентифікацію осіб, які приховують свої біографічні дані від правоохоронних органів;
  пошук злочинців за слідами, виявленими на місці злочину.
  Порядок ведення оперативно-довідкових і дактилоскопічних обліків регламентований наказом МВСУ від 2.03.95 р. № 138 «Про порядок ведення персонального оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліків в органах внутрішніх справ України». 
  Інтегрована ІС базується на масиві даних комп’ютерних систем УОІ МВСУ та даних, нагромаджених у вигляді облікових карток за прізвищами, дактилокарт і слідів, вилучених з місць скоєння злочинів експертно-криміналістичними підрозділами ОВС.
  Дактилоскопічна за прізвищами та оперативно-довідкові картотеки нагромаджують такі дані:
  основні установчі дані — прізвище, ім’я, по батькові (в тому числі і російською мовою), дата і місце народження, дактилоформула;
  додаткові установчі дані — місце проживання, професія, місце роботи, посада, національність, громадянство;
  відомості про арешт, судимість;
  відомості про притягнення до кримінальної відповідальності;
  відомості про місце та час відбування покарання, переміщення, дату і підставу звільнення;
  номери слідчих та архівних справ;
  відомості про перебування у розшуку (коли, ким оголошений, у зв’язку з чим), відомості про РС та КС, призупинення (дата), запобіжні заходи;
  відомості про затримання;
  дактилоскопічну інформацію.
  Обсяг оперативно-довідкової картотеки за прізвищами складає близько 5 млн карток. Щорічно до картотеки надходить близько 250 тис. нових карток, 260 тис. коригувань, приблизно 250 тис. карток, які втратили актуальність, знімається з обліку. Обсяг дактилоскопічної картотеки складає близько 2,6 млн дактилокарт, а обсяги вилучених з місць скоєння злочинів слідів, які нагромаджуються в експертно-криміналістичних підрозділах ОВС України — орієнтовно 500 тис.
  ІС «ОАЗИС» 
  ІС «ОАЗИС» призначена для збирання, оброблення та аналізу даних про фінансову діяльність підприємств, що ведуть протизаконну діяльність, в інтересах оперативних і слідчих служб ОВС.
  Система дає змогу:
  створити банк даних підприємств, що ведуть протизаконну діяльність, із забезпеченням доступу до цієї інформації представників слідчих та оперативних органів;
  сформувати список фіктивних підприємств, яким було перераховано гроші за продукцію з урахуванням ціни, що падає або зростає;
  встановити закономірність переказу грошових коштів на кореспондентські рахунки іноземних банків;
  простежити на етапі збирання матеріалів оперативної перевірки рух грошових коштів на рахунки конкретних підприємств;
  згрупувати підприємства по областях та банках, що їх обслуговують;
  створити АРМ оперативно-слідчого працівника шляхом підключення до банків даних ДПА.
  ІС «ОАЗИС» складається з кількох частин (робоче місце користувача, робоче місце адміністратора тощо), які здатні взаємодіяти між собою за допомогою комп’ютерної мережі.
  ІС Державної автомобільної інспекції 
  Основними функціями ІС ДАІ МВС України є інформаційне забезпечення діяльності ДАІ та інформаційна взаємодія її служб з іншими службами забезпечення правопорядку та безпеки громадян. Основні напрямки застосування інформаційних технологій такі:
  реєстраційна, екзаменаційна і дозвільна діяльність;
  управління дорожнім рухом; 
  телевізійний нагляд за дорожнім рухом (попередження, виявлення, фіксація, припинення і профілактика порушень правил дорожнього руху (ПДР)); 
  залучення учасників дорожнього руху, які порушили ПДР, до адміністративної відповідальності; 
  облік та аналіз відомостей про виявлені порушення ПДР; 
  контроль за заходами із забезпечення безпеки руху з метою зменшення кількості і ваги наслідків дорожньо-транспортних пригод; 
  контроль своєчасності проходження державного технічного огляду; 
  оперативне керування підрозділами ДАІ; 
  розкриття злочинів, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів; 
  доведення до співробітників ДАІ сигнальної інформації щодо фактів одержання дублікатів посвідчень водія і реєстраційних документів, спроби постановки на облік викраденого транспортного засобу та ін.; 
  правозастовна діяльність підрозділів ДАІ;
  облікова, статистична та аналітична діяльність співробітників ДАІ;
  видача довідкової інформації; 
  підготовки звітної документації. 
  Згідно з наведеним переліком виокремлюють такі типові підсистеми ІС ДАІ:
  «Учасник дорожнього руху» забезпечує інформаційну підтримку екзаменаційної і дозвільної діяльності ДАІ шляхом автоматизації задач прийому кваліфікаційних іспитів; підготовки, виготовлення, видачі і наступного оперативного контролю документів на право керування транспортним засобом; введення, оброблення, збереження та видачі інформації про складання іспитів і видані документи;
  «Автомобіль» — забезпечує реєстраційну і дозвільну діяльність, а також контроль за своєчасним проходженням технічного огляду; 
  «Дорога» — призначена для керування дорожнім рухом — управління транспортними потоками та експлуатацією комплексу телеавтоматичної системи керування рухом транспорту, а також інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху;
  «Адміністративна практика» — реалізує функції, пов’язані із залученням учасників дорожнього руху, які порушили ПДР, до адміністративної відповідальності; 
  «Чергова частина» — автоматизує оперативне керування підрозділами і диспетчеризацію транспортних засобів;
  «Розшук» — призначена для інформаційного забезпечення служб, що займаються розкриттям злочинів, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів, і містить комплекс задач з реєстрації та обліку пошукової роботи підрозділів ДАІ;
  «Розрахунки» — вирішує задачі контролю за своєчасністю оплати виставлених рахунків;
  «Стратегічне керування» — призначена для: 
  аналізу статистики, класифікації і кластеризації дорожньо-транспортних пригод, порушень ПДР, інтенсивності трафіка дорожнього руху; 
  ведення динамічних картографічних об’єктів інтегрованої БД, що описують аварійність, криміналізацію і щільність дорожнього трафіка;
  автоматизованої розробки методичних рекомендацій і профілактичних заходів на основі результатів аналізу (реорганізація дорожнього руху, складання маршрутів патрулювання і місць постів пікетів, управління інвестиціями в дорожню інфраструктуру та ін.);
  моделювання організації дорожнього руху, в тому числі в екстремальних ситуаціях; 
  складання багатовимірних аналітичних і статистичних зведень і звітів  Джерело: http://ubooks.com.ua/books/000166/inx48.php
  Категорія: Тема 10. | Додав: Габура (06.12.2011)
  Переглядів: 2455 | Теги: ІС «Пізнання», ІС «Розшук», ІС «Арсенал», ІС «ОАЗИС»., Інтегрований банк даних | Рейтинг: 0.0/0