Пн
15.08.2022
00:54
Категорії розділу
Тема 1. [47]
Характеристика сучасних юридичних інформаційних систем і технологій
Тема 2. [17]
Інформаційне забезпечення юридичної інформаційної системи
Тема 3. [13]
Технології захисту інформації
Тема 4. [9]
Системи автоматизації ділових процесів та управління документами. Електронна комерція
Тема 5. [7]
Інтелектуальні інформаційні системи в юридичній діяльності
Тема 6. [8]
Правові інформаційно-пошукові системи
Тема 7. [9]
Інформаційні системи законодавчих органів
Тема 8. [8]
Інформаційні системи Міністерства юстиції України
Тема 9. [14]
Інформаційні системи органів судової влади, прокуратури, судової експертизи
Тема 10. [13]
Інформаційні системи Міністерства внутрішніх справ України
Пошук по сайту
Друзі сайту
 • Курсові,практичні,реферати майже на шару
 • Практичні,контрольні,дипломи задарма
 • Створити сайт

 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Форма входу
  Навчальні матеріали
  Головна » Статті » Комп’ютерні технології в юридичній діяльності » Тема 2.

  2.18. Складові БД
  База даних (БД) — це організована структура, призначена для зберігання інформації: даних і методів, за допомогою яких відбувається взаємодія з іншими програмно-апаратними комплексами.
  Системи управління базами даних (СУБД) — це комплекс програмних засобів, призначених для створення структури, наповнення її змістом, редагування змісту та візуалізації інформації. Під візуалізацією інформації бази розуміється відбір даних, що відображаються відповідно до заданого критерію, їх упорядкування, оформлення і подальша видача на пристрій виведення або передавання по каналах зв’язку.
  Серед СУБД найбільш популярними є Microsoft Access, FoxPro, Paradox, Clipper.
  Моделі баз даних :

  - База даних може бути заснована на одній моделі або на сукупності декількох.
  Існує три основні типи моделей даних: реляційна, ієрархічна та мережева.
  Термін «реляційний» (від латин. relatio — відношення) указує передусім на те, що така модель зберігання даних побудована на взаємовідношенні частин, що її складають. У найпростішому випадку реляційна модель являє собою двовимірний масив або двовимірну таблицю, а при створенні складних інформаційних моделей складає сукупність взаємопов’язаних таблиць. Кожний рядок такої таблиці називається записом, кожний стовпець — полем.
  Реляційна модель бази даних має такі властивості:
  1. кожний елемент таблиці — один елемент даних;
  2. усі стовпці в таблиці є однорідними, тобто мають однаковий тип;
  3. кожний стовпець (поле) має унікальне ім’я;
  4. однакові рядки в таблиці відсутні;
  5. порядок слідування рядків у таблиці може бути довільним і може характеризуватися кількістю полів, кількістю записів, типом даних.
  Над цією моделлю бази даних зручно виконувати такі дії:
  1. сортування даних (наприклад за алфавітом);
  2. вибірка даних за групами (наприклад класами);
  3. пошук записів (наприклад за прізвищами) і т. д.
  Реляційна модель даних, як правило, складається з декількох таблиць, які зв’язуються між собою ключами. Ключ — поле, яке однозначно визначає відповідний запис. Необхідно зазначити, що зараз реляційна модель даних є найбільш зручною і застосовною моделлю зберігання даних.
  Ієрархічна модель бази даних являє собою сукупність елементів, які розташовані у порядку їх підкорення від загального до часткового і створюють обернене дерево (граф). Ця модель характеризується такими параметрами, як рівні, вузли, зв’язки. Вузол — це інформаційна модель елемента, що міститься на даному рівні ієрархії.
  Мережева модель даних схожа на ієрархічну. Вона має ті самі основні складові (вузол, рівень, зв’язок), однак характер їх відносин принципово інший. У мережевій моделі прийнятий вільний зв’язок між елементами різних рівнів.
  Система управління базами даних Microsoft Access 
  Microsoft Access — це система управління реляційними базами даних (СУБД), призначена для роботи на окремому ПК або в локальній обчислювальній мережі під керуванням Windows. Іншими словами, MS Access — це набір інструментальних засобів для створення й експлуатації інформаційних систем. Вона дозволяє розв’язувати широке коло завдань користувачів без програмування.
  СУБД Access має значну кількість спеціальних програм, які отримали назву «майстри». Так, є майстер таблиць, кнопок, форм і т. д. Майстри здійснюють діалог із користувачем, у процесі якого визначаються дані, необхідні для розв’язування відповідного завдання.
  Access має розвинуту систему запитів, яка дозволяє отримувати на екрані різні відомості з таблиць. Користувач може задавати умови запиту, відповідно до яких з бази вибираються визначені дані чи формується нова таблиця. У СУБД Access реалізовані дві мови програмування: SQL та Visual Basic.
  Основні можливості Access:
  1. Проектування базових об’єктів інформаційних систем — двовимірних таблиць з різними типами даних.
  2. Установка зв’язків між таблицями, з підтримкою цілісності даних, каскадного оновлення та знищення записів.
  3. Уведення, зберігання, перегляд, сортування, модифікація і вибірка даних із таблиць з використанням різних засобів контролю інформації, індексування таблиць і апарату логічної алгебри (для фільтрації даних).
  Об’єкти бази даних 
  Об’єктами БД є:
  1. таблиці;
  2. форма — створений користувачем графічний інтерфейс із використанням елементів управління для наочного введення даних у базу;
  3. запит — умова, за допомогою якої можна скласти набір необхідних полів для фільтрації даних;
  4. звіт — засіб створення і друку підсумкових документів за наявною інформацією;
  5. макрос — засіб автоматизації завдань;
  6. модулі.
  Основним об’єктом БД є таблиця, яка складається з полів та записів.
  Поле — об’єкт БД, призначений для зберігання значень параметра об’єкта або процесу. Характеризується параметрами: ім’я поля, формат даних, тип оформлення.
  Запис — сукупність логічно зв’язаних полів, які характеризують властивості об’єкта або класу об’єктів.
  Структура таблиці — це загальний вигляд таблиці з певною кількістю полів та їхніми характеристиками.
  Етапи розробки бази даних 
  При розробці БД можна виділити такі етапи:
  1. перший етап (постановка проблеми) — формується завдання щодо створення БД, у якому описується склад БД, призначення та цілі її створення, а також перелічуються види роботи, які передбачається виконувати в цій БД;
  2. другий етап (аналіз об’єктів) — визначається склад об’єктів БД, їхні властивості (параметри, якими будуть описані вибрані об’єкти, а також тип кожного з параметрів);
  3. третій етап (синтез моделі) — вибір певної моделі бази даних та створення схеми вибраної моделі із зазначенням зв’язків між таблицями та вузлами;
  4. четвертий етап (способи подання інформації, програмний інструментарій) — вибір програми СУБД і форми подання інформації;
  5. п’ятий етап (синтез комп’ютерної моделі об’єкта і технологія його створення) поділяється на стадії:
  Стадія 1. Запуск СУБД, створення нового файла БД або відкриття створеної раніше бази.
  Стадія 2. Створення таблиці або декількох таблиць.
  Для створення таблиць можна використовувати режим Конструктор або Мастер. Створену таблицю потрібно зберегти, надавши їй унікального в межах створеної бази імені.
  Майстер — програмний модуль для виконання певних операцій.
  Конструктор — режим, у якому здійснюється створення таблиці або форми.
  Стадія 3. Створення екранних форм.
  Форма — створений користувачем графічний інтерфейс із використанням елементів управління для наочного введення даних у базу.
  Елементи управління СУБД — це графічні елементи (кнопка, малюнок, поле), які розміщуються у формі або звіті для відображення даних.
  Для створення форми можна використовувати панель інструментів або програму-майстер. Треба обов’язково вказати таблицю, на базі якої буде створено форму. Ім’я форми може збігатися з ім’ям таблиці, на базі якої її створено. На основі однієї таблиці можна створювати декілька форм, які можуть відрізнятись видом або кількістю використаних полів.
  Створену форму можна редагувати, змінювати місцерозташування, розмір і формат полів; змінювати розмір, колір шрифту, спосіб рівняння тексту у вікні поля.
  Стадія 4. Заповнення БД.
  Дані до таблиці зручно заносити в режимі Таблицы (числові й текстові поля) або створити Форму (поля типу МЕМО і OLE);
  (робота зі створеною БД) поділяється на стадії:
  Стадія 1. Пошук необхідної інформації.
  Для цього можна користуватися:
  1. лінійкою прокрутки;
  2. списком порядкових номерів записів;
  3. діалоговим вікном пошуку.
  Стадія 2. Сортування даних.
  Для сортування необхідно вказати поле, за яким буде проводитися сортування, і вид сортування (за зростанням, за спаданням).
  Стадія 3. Відбір даних із застосуванням фільтру.
  Фільтрація — це відбір даних за певної умови.
  Для відбору даних за умовою потрібно вибрати Изменить фильтр, і у вікні, що з’явилося, зазначити у вибраних полях умови відбору і натиснути кнопку Применить.
  Для обробки даних зв’язаних таблиць використовують запити.
  Запит дає змогу фільтрувати дані декількох таблиць, які відповідають певним умовам, для подальшої з ними роботи.
  СУБД Access передбачає такі види запитів.
  Запит-вибір (простий запит) — це таблиця, яка містить окремі дані з однієї чи кількох таблиць або вже наявних запитів, відібрані за заданими умовами. Дозволяє фільтрувати інформацію БД без зміни її даних.
  Запит-зміна може переміщувати дані та змінювати їх. Зміни відбуваються одразу в кількох записах. Є такі запити на зміну: запити на вилучення; поновлення та додавання записів.
  Запит з параметром дає можливість отримати відповідь на щойно поставлене запитання.
  Перехресний запит створюється на основі декількох полів: значення одного поля у запиті є рядками, значення іншого — стовпчиками. Комірки, які складаються, — це результат роботи запиту, тобто комірки нової таблиці містять результат обчислення.
  Запитом можна скористатися для створення нової таблиці чи форми. Перед створенням запиту треба з’ясувати: за якими полями фільтруватимуться дані, які значення необхідно знайти в БД, у які поля необхідно записати знайдені записи.
  Стадія 4. Друк.
  У СУБД Access друк можна виконати в декількох формах:
  1. простий друк (на принтер виводиться вміст бази даних із режиму таблиці або форми);
  2. детальний звіт (можна вказати додаткові елементи в оформленні документа, які надають БД виду, зручного для користувача);
  3. спеціальний звіт (можна підготувати документ у вигляді листів і факсів).
  Звіт являє собою форму спеціального типу, призначену для виведення даних на друк. Звіт створюють за необхідності під час обробки даних однієї або декількох таблиць, запитів, для підведення підсумкових розрахунків та виведення їх на друк.
  Результатом створення звіту може бути будь-який на вигляд текстовий документ, наприклад: таблична форма з результатами обчислень та графічним оформленням, діаграма як графічний засіб представлення результатів обчислень тощо.
  Звіт може складатись:
  1. із заголовка (інформація на початку першої сторінки);
  2. верхнього колонтитулу (інформація).
  Створення звіту як нового об’єкта відбувається за стандартною схемою: у вікні БД ОтчетыСоздатьКонструктор або Мастер. 
  Джерело: http://www.e-olimp.com/ua/news/23
  Категорія: Тема 2. | Додав: Габура (06.12.2011)
  Переглядів: 6360 | Теги: Microsoft Access, база даних, субд, Paradox, Clipper., foxpro | Рейтинг: 0.0/0