Пт
14.06.2024
19:03
Категорії розділу
Тема 1. [47]
Характеристика сучасних юридичних інформаційних систем і технологій
Тема 2. [17]
Інформаційне забезпечення юридичної інформаційної системи
Тема 3. [13]
Технології захисту інформації
Тема 4. [9]
Системи автоматизації ділових процесів та управління документами. Електронна комерція
Тема 5. [7]
Інтелектуальні інформаційні системи в юридичній діяльності
Тема 6. [8]
Правові інформаційно-пошукові системи
Тема 7. [9]
Інформаційні системи законодавчих органів
Тема 8. [8]
Інформаційні системи Міністерства юстиції України
Тема 9. [14]
Інформаційні системи органів судової влади, прокуратури, судової експертизи
Тема 10. [13]
Інформаційні системи Міністерства внутрішніх справ України
Пошук по сайту
Друзі сайту
 • Курсові,практичні,реферати майже на шару
 • Практичні,контрольні,дипломи задарма
 • Створити сайт

 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Форма входу
  Навчальні матеріали
  Головна » Статті » Комп’ютерні технології в юридичній діяльності » Тема 2.

  2.4. Поняття правового режиму доступу до інформації.

  Режим доступу до інформації – це передбачений правовими нормами порядок одержання, використання, поширення йзберігання інформації.

  Відповідно до Закону України «Про інформацію» за режимом доступу  інформація поділяється на відкриту іінформацію з обмеженимдоступом.

  Держава здійснює контроль за режимом доступу до інформації.

  Цей контроль полягає у забезпеченні додержання вимог законодавства про інформацію всіма державними органами, підприємствами, установами іорганізаціями, недопущенні необгрунтованого віднесення відомостей до категорії інформації з обмеженим доступом.

  Державний контроль за додержанням установленого режиму здійснюється спеціальними органами, які визначають Верховна Рада України йКабінет Міністрів України.

  У порядку контролю Верховна Рада України може вимагати від урядових установ, міністерств, відомств звіти, які містять відомості про їх діяльність щодозабезпеченняінформацією зацікавлених осіб (кількість випадків відмови у наданні доступу до інформаціїіз зазначенням мотивів таких відмов; кількість випадків застосування режиму обмеженого доступу до окремих видів інформаціїіїх обгрунтування; кількість скарг на неправомірні дії посадових осіб, які відмовили у доступі до інформації, та вжиті щодо них заходи тощо).

   

  Доступ до відкритої інформації

  Доступ до відкритої інформації забезпечується таким чином:

  • систематичноюпублікацієюїї в офіційних друкованих   виданнях (бюлетенях, збірниках);
  • поширеннямїї  засобами масової комунікації;
  • безпосереднімнаданнямїї державним органам,юридичним особам, а такожзацікавленим громадянам.

  Порядок йумови надання громадянам, державним органам, юридичним особам і представникам громадськості відомостей за запитами встановлюються цим Законом або договорами (угодами), якщо надання інформації здійснюється на договірній основі.

  Обмеження права на одержання відкритої інформації забороняється законом.

  Переважним правом на одержання інформації користуються громадяни, яким ця інформація необхідна для виконання своїх професійних обов'язків.

   

  Інформація з обмеженим доступом

  Інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну йтаємну.

  Конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних абоюридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

  Стосовно інформації, що є власністю держави йзнаходиться в користуванні органів державної влади абоорганів місцевого самоврядування, підприємств, установ йорганізацій усіх форм власності, з метою її збереження може бути відповідно до закону встановлено обмежений доступ до неї, тобтонадано статус конфіденційної. Порядок обліку, зберігання йвикористання документів та інших носіїв, що містять зазначену інформацію, визначається Кабінетом Міністрів  України.

  До конфіденційної інформації, що є власністю держави й знаходиться в користуванні органів державної влади абоорганів місцевого самоврядування, підприємств, установ йорганізацій усіх форм власності, не можуть бути віднесені такі відомості:

  • про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів   побуту;
  • аварії, катастрофи, небезпечні природні явища йінші надзвичайні події, які сталися або можуть статися йзагрожують безпеці громадян;
  • стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти йкультури населення;
  • стан справ щодоправі свобод людини йгромадянина, а також фактів їх порушень;
  • незаконні дії органів державної влади ймісцевого самоврядування, їх посадових іслужбових осіб;
  • інша інформація, доступ до якої не може бути обмеженим відповідно до законів України йміжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України.

  Громадяни, юридичні особи, які володіють професійною, діловою, виробничою, банківською, комерційноюта іншоюінформацією, одержаною на власні кошти, або такою, яка є предметом їх професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного таіншого інтересу йне порушує передбаченої законом таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та встановлюють для неї систему (способи) захисту.

  Виняток становлять комерційнайбанківськаінформація, а також інформація, правовий режим якої встановлено Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України (з питань статистики, екології, банківських операцій, податків тощо), й відомості, приховування якихявляє собою загрозу життю йздоров'ю людей.

  До таємної інформації належить інформація, що містить відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якихзавдає шкоди особі, суспільству й державі.  Джерело: http://studrada.com.ua/content/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D1%96%D0%BD
  Категорія: Тема 2. | Додав: Oksi (06.12.2011)
  Переглядів: 8664 | Теги: доступ до відкритої інформації, інформація з обмеженим доступом | Рейтинг: 0.0/0