Пт
14.06.2024
19:16
Категорії розділу
Тема 1. [47]
Характеристика сучасних юридичних інформаційних систем і технологій
Тема 2. [17]
Інформаційне забезпечення юридичної інформаційної системи
Тема 3. [13]
Технології захисту інформації
Тема 4. [9]
Системи автоматизації ділових процесів та управління документами. Електронна комерція
Тема 5. [7]
Інтелектуальні інформаційні системи в юридичній діяльності
Тема 6. [8]
Правові інформаційно-пошукові системи
Тема 7. [9]
Інформаційні системи законодавчих органів
Тема 8. [8]
Інформаційні системи Міністерства юстиції України
Тема 9. [14]
Інформаційні системи органів судової влади, прокуратури, судової експертизи
Тема 10. [13]
Інформаційні системи Міністерства внутрішніх справ України
Пошук по сайту
Друзі сайту
 • Курсові,практичні,реферати майже на шару
 • Практичні,контрольні,дипломи задарма
 • Створити сайт

 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Форма входу
  Навчальні матеріали
  Головна » Статті » Комп’ютерні технології в юридичній діяльності » Тема 2.

  2.6. Поняття інформаційної діяльності.
  Інформаційна діяльність - це діяльність пов"язана з інформацією певних суб"єктів суспільних відносин.
  Інформаційна діяльність — це множина (чи комплекс) дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб, інтересів людини, громадян, юридичних осіб, суспільства, держави, міжнародного співтовариства.
  Форвально (юридично) визначення інформаційної діяльності було зроблено у Закон України [1].
  У редакції Закону Україні "Про інформацію" від 13 січня 2011 року було визначено, що основними видами інформаційної діяльності є створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорона та захист інформації
  У іншій, аналітичні інтерпретації до інформаційної діяльності можна включити діяльність людини, пов'язану з процесами отримання, перетворення, накопичення і передачі інформації.
  З метою задоволення цих потреб органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють інформаційні служби, системи, мережі, бази і банки даних. Порядок їх створення, структура, права та обов'язки визначаються Кабінетом Міністрів України або іншими органами державної влади, а також органами місцевого самоврядування.
  Інформаційна діяльність– це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави (ст.12 Закону України «Про інформацію»).
  З метою задоволення цих потреб органи державної влади,місцевого йрегіонального самоврядування створюютьінформаційні служби, системи, мережі, бази йбанки даних.Порядок їх формування, структура, права іобов'язки визначаються Кабінетом Міністрів України або іншими органами державної влади, а також органами місцевого йрегіонального самоврядування.
  Основними напрямами інформаційної діяльності є: політичний, економічний, соціальний, духовний, екологічний, науково-технічний, міжнародний тощо.
  Держава зобов'язана постійно дбати про своєчасне створення, належне функціонування йрозвиток інформаційних систем, мереж, банків і баз даних у всіх напрямах інформаційної діяльності.Держава гарантує свободу інформаційної діяльності зациминапрямамивсім громадянам та юридичним особам умежах їхніхправ ісвобод, функцій і повноважень.
  Основними видами інформаційної діяльності є одержання, використання, поширення йзберігання інформації.
  Одержання інформації – це придбанняйнакопичення відповідно до чинного законодавства України документованої або публічно оголошуваної інформації громадянами, юридичними особами або державою.
  Використання інформації – це задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави.
  Поширення інформації - це розповсюдження, обнародування, реалізація у встановленому законом порядку документованої або публічно оголошуваної інформації.
  Зберігання інформації – це забезпечення належного стану інформації іїї матеріальних носіїв.
  Одержання, використання, поширення йзберігання документованої або публічно оголошуваної інформації здійснюється у порядку, передбаченому цим Законом та іншими законодавчими актами в галузі інформації.
  В Україні створюються умови для здобуття професійної освіти в галузі інформаційної діяльності через систему навчальних закладів відповідного напряму (журналістики, статистики, бібліотечної і архівної справи, науково-інформаційної діяльності, інформатики, обчислювальної техніки тощо).Принципи їхньоїдіяльності регламентуються Законом України "Про освіту" ііншими законодавчими актами.
  Для забезпечення успішного функціонування йрозвитку національних систем інформації в Україні здійснюються пошуковіфундаментальні йприкладні наукові дослідження в галузі інформаційної діяльності.З цією метою створюються наукові установи, науково-виробничі підрозділи, об'єднання, асоціації, центри нових інформаційних технологій та інші формування, в тому числі за участю зарубіжних партнерів.
  Пошуковійфундаментальнінауковідослідження, науковіпрограми, проектидержавного значення у науково-дослідних установах і навчальних закладах фінансуються за рахунок бюджетних асигнувань, власних коштів ікоштів замовників.Фінансування прикладних дослідженьірозробленьздійснюється, як правило, на договірній або контрактній основі, а їх результати можуть бути об'єктом товарних відносин.
  Учасниками інформаційних відносин є громадяни, юридичні особи
  або держава, які набувають передбачених законом прав і обов'язків
  у процесі інформаційної діяльності.
  Основними учасниками цих відносин є автори, споживачі, поширювачі, зберігачі (охоронці) інформації.
  Учасники інформаційних відносин мають право одержувати (виробляти, добувати), використовувати, поширювати йзберігати інформацію у всякому виглядіз використанням будь-яких засобів, крім випадків, передбачених законом.

  Кожний учасник інформаційних відносин для забезпечення своїхправ, свобод і законних інтересів має право на одержання інформації продіяльність органів державної влади, народних депутатів,органів місцевого йрегіонального самоврядування, місцевої адміністрації, а також такої, щостосується його особисто.
  Обов'язки учасників інформаційних відносин
  Учасники інформаційних відносин зобов'язані:
  поважати інформаційні права інших суб'єктів;
  використовувати інформацію згідно з законом або договором (угодою);
  забезпечувати додержання принципів інформаційних відносин, передбачених ст.5 Закону;
  гарантувати доступ до інформації всім споживачам на умовах, передбачених законом або угодою;
  зберігати її в належному стані протягом установленого терміну йнадавати іншим громадянам, юридичним особам або державним органам у передбаченому законом порядку;
  компенсувати шкоду, заподіяну при порушенні законодавства про інформацію.

  Джерело: http://studrada.com.ua/content/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-4-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D
  Категорія: Тема 2. | Додав: Каринка (15.12.2011)
  Переглядів: 13104 | Теги: інформаційна діяльність, учасники діяльності, діяльність | Рейтинг: 0.0/0