Пт
14.06.2024
19:45
Категорії розділу
Тема 1. [47]
Характеристика сучасних юридичних інформаційних систем і технологій
Тема 2. [17]
Інформаційне забезпечення юридичної інформаційної системи
Тема 3. [13]
Технології захисту інформації
Тема 4. [9]
Системи автоматизації ділових процесів та управління документами. Електронна комерція
Тема 5. [7]
Інтелектуальні інформаційні системи в юридичній діяльності
Тема 6. [8]
Правові інформаційно-пошукові системи
Тема 7. [9]
Інформаційні системи законодавчих органів
Тема 8. [8]
Інформаційні системи Міністерства юстиції України
Тема 9. [14]
Інформаційні системи органів судової влади, прокуратури, судової експертизи
Тема 10. [13]
Інформаційні системи Міністерства внутрішніх справ України
Пошук по сайту
Друзі сайту
 • Курсові,практичні,реферати майже на шару
 • Практичні,контрольні,дипломи задарма
 • Створити сайт

 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Форма входу
  Навчальні матеріали
  Головна » Статті » Комп’ютерні технології в юридичній діяльності » Тема 2.

  2.9. Принципи створення інформаційного забезпечення.
  Основнi принципи створення iнформацiйного забезпечення: цiлiснiсть, вiрогiднiсть, контроль, захист вiд несанкцiонованого доступу , єднiсть i гнучкiсть, стандартизацiя та унiфiкацiя, адаптивнiсть, мiнiмiзацiя введення i виведення iнформацiї (однократнiсть введення iнформацiї, принцип введення - виведення тiльки змiн).
  Цiлiснiсть здатнiсть даних задовольняти принцип повного узгодження, точнiсть, доступнiсть i достовiрне вiдображення реального стану об'єкта.
  Аналiз сутностей спадний пiдхiд, або "згори - вниз" , який подiляє процес створення на чотири стадiї:
  1)моделювання уявлень користувачiв;
  2)об'єднання уявлень;
  3)складання i аналiз моделi (схеми);
  4)реальне (фiзичне) проектування.
  Синтез атрибутiв зростаючий пiдхiд, або "знизу - вгору", оскiльки вiн починається iз синтезу атрибутiв найнижчого рiвня, з яких формуються сутностi та зв'язки верхнього рiвня. Видiляють чотири стадiї для цього пiдходу:
  1)класифiкацiя атрибутiв;
  2)композицiя сутностей;
  3)формування зв'язкiв;
  4)графiчне уявлення.
  Вимоги до iнформацiйного забезпечення (ГОСТ 24.104-85 "Автоматизованi системи управлiння. Загальнi вимоги") такi:
  1.Iнформацiйне забезпечення має бути достатнiм для виконання всiх функцiй IC, якi автоматизуються.
  2.Для кодування iнформацiї, яка використовується тiльки в цiй IC, має бути застосованi класифiкатори , якi є у замовника IC.
  3.Для кодування в IC вихiдної iнформацiї, яка використовується на вищому рiвнi, мають бути використанi класифiкатори цього рiвня, крiм спецiально обумовлених випадкiв.
  4.Iнформацiйне забезпечення IC має бути сумiщене з iнформацiйним забезпеченням систем, якi взаємодiють з нею, за змiстом, системою кодування, методами адресацiї, форматами даних i формами подання iнформацiї, яка отримується i видається iнформацiйною системою.
  5.Форми документiв, якi створюються iнформацiйною системою, мають вiдповiдати вимогам стандартiв УСД чи нормативно - технiчним документам замовника IC.
  6.Форми документiв i вiдеокадрiв, якi вводяться чи коригуються через термiнали IC, мають бути погодженнi з вiдповiдними технiчними характеристиками термiналiв.
  7.Сукупнiсть iнформацiйних масивiв IC має бути органiзована у виглядi бази даних на машинних носiях.
  8.Форми подання вихiдної iнформацiї IC мають бути узгодженi iз замовником (користувачем) системи.
  9.Термiни i скорочення, якi застосовуються у вихiдних повiдомленнях, мають бути загальноприйнятими в цiй предметнiй областi й погодженi iз замовником системи.
  10.У IC мають бути передбаченi необхiднi заходи щодо контролю i оновлення даних в iнформацiйних масивах IC, оновлення масивiв пiсля вiдмови будь-яких технiчних засобiв IC, а також контролю iдентичностi однойменної iнформацiї в базах даних.

  Джерело: http://web.znu.edu.ua/lab/mathdep/mme/V/IS_TE/18.html
  Категорія: Тема 2. | Додав: Dron_ckm (30.11.2011)
  Переглядів: 1157 | Теги: принципи, інформаційне забезпечення, Аналiз сутностей, Синтез атрибутiв | Рейтинг: 0.0/0