Пт
14.06.2024
19:57
Категорії розділу
Тема 1. [47]
Характеристика сучасних юридичних інформаційних систем і технологій
Тема 2. [17]
Інформаційне забезпечення юридичної інформаційної системи
Тема 3. [13]
Технології захисту інформації
Тема 4. [9]
Системи автоматизації ділових процесів та управління документами. Електронна комерція
Тема 5. [7]
Інтелектуальні інформаційні системи в юридичній діяльності
Тема 6. [8]
Правові інформаційно-пошукові системи
Тема 7. [9]
Інформаційні системи законодавчих органів
Тема 8. [8]
Інформаційні системи Міністерства юстиції України
Тема 9. [14]
Інформаційні системи органів судової влади, прокуратури, судової експертизи
Тема 10. [13]
Інформаційні системи Міністерства внутрішніх справ України
Пошук по сайту
Друзі сайту
 • Курсові,практичні,реферати майже на шару
 • Практичні,контрольні,дипломи задарма
 • Створити сайт

 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Форма входу
  Навчальні матеріали
  Головна » Статті » Комп’ютерні технології в юридичній діяльності » Тема 5.

  5.9. Поняття нейромереж і генетичних алгоритмів.
  Нейронні мережі були створені в результаті спостереження за природними процесами, що відбуваються в нервовій системі живих істот, і спроб відтворення цих процесів. Термін нейрон, що позначає основний виконавчий елемент штучних нейронних мереж, був безпосередньо запозичений з теорії природних нервових систем.
  Аналогічно, генетичні алгоритми виникли в результаті спостереження і спроб копіювання природних процесів, що відбуваються в світі живих організмів, зокрема, еволюції та пов'язаної з нею селекції (природнього відбору) популяцій живих істот. Звичайно, при подібному зіставленні нейронних мереж і генетичних алгоритмів слід звертати увагу на принципово різну тривалість протікання згадуваних природних процесів, тобто на надзвичайно швидку обробку інформації в нервовій системі і дуже повільний процес природньої еволюції. Однак при комп'ютерному моделюванні ці відмінності виявляються несуттєвими.
  Ідею генетичних алгоритмів висловив Дж. Холланд у кінці шістдесятих — початку сімдесятих років XX століття. Він зацікавився властивостями процесів природної еволюції (в тому числі фактом, що еволюціонують хромосоми, а не самі живі істоти). Холланд був упевнений у можливості скласти і реалізувати у вигляді комп'ютерної програми алгоритм, який буде вирішувати складні задачі так, як це робить природа — шляхом еволюції.
  Тому він почав працювати над алгоритмами, що оперували послідовностями двійкових цифр (одиниць і нулів), що одержали назву хромосом. Ці алгоритми імітували еволюційні процеси в поколіннях таких хромосом. У них були реалізовані механізми селекції та репродукції, аналогічно вживаними при природній еволюції.
  Так само, як і в природі, генетичні алгоритми здійснювали пошук «хороших» хромосом без використання будь-якої інформації про характер розв'язуваної задачі. Була потрібна тільки якась оцінка кожної хромосоми, яка відображає її пристосованість. Механізм селекції полягає у виборі хромосом з найвищою оцінкою (тобто найбільш пристосованих), які репродукують частіше, ніж особини з більш низькою оцінкою (гірше пристосовані).
  Репродукція означає створення нових хромосом у результаті рекомбінації генів батьківських хромосом. Рекомбінація — це процес, в результаті якого виникають нові комбінації генів. Для цього використовуються дві операції: схрещування, що дозволяє створити дві зовсім нові хромосоми нащадків шляхом комбінування генетичного матеріалу пари батьків, а також мутація, яка може викликати зміни в окремих хромосомах.
  У генетичних алгоритмах застосовується ряд термінів, запозичених з генетики, перш за все гени і хромосоми, а також популяція, особина, алель, генотип, фенотип.
  Генетичні алгоритми застосовуються при розробці програмного забезпечення, в системах штучного інтелекту, оптимізації, штучних нейронних мережах і в інших галузях знань. Слід зазначити, що з їх допомогою вирішуються завдання, для яких раніше використовувалися тільки нейронні мережі. У цьому випадку генетичні алгоритми виступають просто в ролі незалежного від нейронних мереж альтернативного методу, призначеного для вирішення тієї ж самої задачі.
  Прикладом може служити задача комівояжера, що спочатку розв’язувалась за допомогою мережі Хопфілда. Генетичні алгоритми часто використовуються спільно з нейронними мережами. Вони можуть підтримувати нейронні мережі або навпаки, або обидва методи взаємодіють у рамках гібридної системи, призначеної для вирішення конкретного завдання. Генетичні алгоритми також застосовуються спільно з нечіткими системами.
  Генетичний алгоритм являє собою метод, що відображає природну еволюцію методів вирішення проблем, і в першу чергу задач оптимізації. Генетичні алгоритми — це процедури пошуку, засновані на механізмах природного відбору і спадкоємства. У них використовується еволюційний принцип виживання найбільш пристосованих особин. Вони відрізняються від традиційних методів оптимізації декількома базовими елементами. Зокрема, генетичні алгоритми:
  обробляють не значення параметрів самого завдання, а їх закодовану форму;
  здійснюють пошук рішення виходячи не з єдиної точки, а з їх деякої популяції;
  використовують тільки цільову функцію, а не її похідні або іншу додаткову інформацію;
  застосовують імовірнісні, а не детерміновані правила вибору.
  Перераховані чотири властивості, які можна сформулювати також як кодування параметрів, операції на популяціях, використання мінімуму інформації про завдання і рандомізація операцій приводять у результаті до стійкості генетичних алгоритмів і до їх переваги над іншими широко вживаними технологіями.
  При описі генетичних алгоритмів використовуються визначення, запозичені з генетики. Наприклад, мова йде про популяцію особин, а в якості базових понять застосовуються ген, хромосома, генотип, фенотип, алель. Також використовуються відповідні цим термінам визначення з технічного лексикону, зокрема, ланцюг, двійкова послідовність, структура.
  Популяція — це кінцева множина особин.
  Особини, що входять в популяцію, у генетичних алгоритмах представляються хромосомами з закодованими в них множинами параметрів задачі, тобто рішень, які інакше називаються точками в просторі пошуку (search points). У деяких роботах особини називаються організмами.
  Хромосоми (інші назви — ланцюжки або кодові послідовності) — це впорядковані послідовності генів.
  Ген (який також називається властивістю, знаком чи детектором) — це атомарний елемент генотипу, зокрема, хромосоми.
  Генотип або структура — це набір хромосом даної особини. Отже, особинами популяції можуть бути генотипи або одиничні хромосоми (в досить поширеному випадку, коли генотип складається з однієї хромосоми).
  Фенотип — це набір значень, які відповідає даному генотипу, тобто декодована структура або безліч параметрів задачі (розв’язок, точка простору пошуку).
  Алель — це значення конкретного гена, також визначається як значення властивості або варіант властивості.
  Локус чи позиція вказує місце розміщення даного гена в хромосомі (ланцюжку). Множина позицій генів — це локи.
  Дуже важливим поняттям у генетичних алгоритмах вважається функція пристосованості (fitness function), яка інакше називається функцією оцінки. Вона являє міру пристосованості даної особини в популяції. Ця функція відіграє найважливішу роль, оскільки дозволяє оцінити ступінь пристосованості конкретних особин у популяції і вибрати з них найбільш пристосовані (тобто мають найбільші значення функції пристосованості) відповідно з еволюційним принципом виживання «найсильніших» (які найкраще пристосувалися).
  Функція пристосованості також отримала свою назву безпосередньо із генетики. Вона надає сильний вплив на функціонування генетичних алгоритмів і повинна мати точне і коректне визначення. У задачах оптимізації функція пристосованості, як правило, оптимізується (точніше кажучи, максимізується) і називається цільовою функцією.
  У задачах мінімізації цільова функція перетворюється, і проблема зводиться до максимізації. У теорії управління функція пристосованості може приймати вигляд функції похибки, а в теорії ігор — вартісної функції.
  На кожній ітерації генетичного алгоритму пристосованість кожної особини даної популяції оцінюється за допомогою функції пристосованості, і на цій основі створюється наступна популяція особин, що складають безліч потенційних рішень проблеми, наприклад, задачі оптимізації. Чергова популяція в генетичному алгоритмі називається поколінням, а до новостворюваної популяції особин застосовується термін «нове покоління» або «покоління нащадків».

  Джерело: http://www.znannya.org/?view=ga_general
  Категорія: Тема 5. | Додав: Dron_ckm (30.11.2011)
  Переглядів: 3070 | Теги: Нейронні мережі, генетичний алгоритм, нейромережа | Рейтинг: 0.0/0