Пт
14.06.2024
18:50
Категорії розділу
Тема 1. [47]
Характеристика сучасних юридичних інформаційних систем і технологій
Тема 2. [17]
Інформаційне забезпечення юридичної інформаційної системи
Тема 3. [13]
Технології захисту інформації
Тема 4. [9]
Системи автоматизації ділових процесів та управління документами. Електронна комерція
Тема 5. [7]
Інтелектуальні інформаційні системи в юридичній діяльності
Тема 6. [8]
Правові інформаційно-пошукові системи
Тема 7. [9]
Інформаційні системи законодавчих органів
Тема 8. [8]
Інформаційні системи Міністерства юстиції України
Тема 9. [14]
Інформаційні системи органів судової влади, прокуратури, судової експертизи
Тема 10. [13]
Інформаційні системи Міністерства внутрішніх справ України
Пошук по сайту
Друзі сайту
 • Курсові,практичні,реферати майже на шару
 • Практичні,контрольні,дипломи задарма
 • Створити сайт

 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Форма входу
  Навчальні матеріали
  Головна » Статті » Комп’ютерні технології в юридичній діяльності » Тема 7.

  7.13.Характеристика інформаційно – аналітичної системи “ Вибори “.
  Тема № 7 Інформаційні системи законодавчих органів.
  13. Характеристика інформаційно – аналітичної системи “ Вибори “.
  Ця Концепція визначає основні підходи до створення та розвитку систем інформаційної підтримки і автоматизації виборчого та референдумного процесів в Україні. В Концепції визначено мету, основні завдання, принципи і напрями створення та розвитку Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Вибори” (далі – ЄІАС “Вибори” або система “Вибори”).
  ЄІАС “Вибори” – це сукупність взаємопов’язаних нормативно-правових, організаційно-розпорядчих заходів та програмно-технічних, телекомунікаційних засобів, що забезпечують процеси збору, обробки, накопичення, аналізу, зберігання та оприлюднення інформації про вибори та референдуми.
  Основне призначення ЄІАС “Вибори” – це інформатизація процесів, що здійснюються в ході підготовки і проведення виборів та референдумів в Україні, а також діяльності Центральної виборчої комісії, виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, комісій з всеукраїнського та місцевих референдумів (далі – виборчих комісій та комісій з референдуму).
  ЄІАС “Вибори”, використовуючи єдині уніфіковані алгоритми та методи автоматизації, покликана забезпечити належні умови інформаційно-аналітичного обслуговування виборчих і референдумних процесів в Україні, включаючи підготовку проектів відповідних рішень.
  Інформаційно-аналітичне забезпечення процесів підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні – це надання можливостей організаторам виборчого та референдумного процесів на підставі сукупності нормативно-правової, організаційно-технологічної та фінансово-економічної документованої інформації реалізовувати визначені законодавством повноваження, а також задовольняти інформаційні потреби суб’єктів та учасників цих процесів, громадян і суспільства під час підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні, використовуючи сучасні інформаційні технології.

  Основними складовими створення та розвитку ЄІАС “Вибори” є:
  -нормативно-правове та організаційно-розпорядче забезпечення;
  -науково-методичне забезпечення;
  -фінансове забезпечення;
  -матеріально-технічне забезпечення;
  -інформаційно-аналітичне забезпечення;
  -системне програмно-технічне забезпечення;
  -прикладне програмне забезпечення;
  -інформаційна безпека.

  Нормативно-правове та організаційно-розпорядче забезпечення створення та розвитку ЄІАС “Вибори” базується на положеннях Конституції України, законів України, відповідних указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України та рішень Центральної виборчої комісії.
  Розвиток ЄІАС “Вибори” має визначатися прогнозованими напрямами розвитку законодавства України про вибори і референдуми, що має також регулювати питання створення та розвитку ЄІАС “Вибори”, надання системі статусу державної, визначення режиму використання її програмно-технічних засобів та інформаційних ресурсів, правового статусу документів, підготовлених з використанням системних засобів, захисту інформації в системі та цільового фінансування її розробок.

  Науково-методичне забезпечення створення та розвитку ЄІАС “Вибори” має базуватися на аналізі та впровадженні сучасних світових досягнень у сфері інформатизації процесів підготовки та проведення виборів і референдумів, залученні вітчизняного наукового-виробничого потенціалу до розробки проектів і механізмів розвитку ЄІАС “Вибори”, а також на прогнозуванні тенденцій розвитку інформаційних та виборчих технологій.
  Фінансове забезпечення створення та розвитку ЄІАС “Вибори” має базуватися на коштах Державного бюджету України.
  Матеріально-технічне забезпечення створення та розвитку ЄІАС “Вибори” має базуватися на сучасній комп’ютерній, телекомунікаційній техніці, системному програмному забезпеченні та оргтехніці.
  Інформаційно-аналітичне забезпечення створення та розвитку ЄІАС “Вибори” повинно базуватися на цілісності та непротиріччі інформації в єдиному інформаційному просторі організаційної інфраструктури виборів і референдумів.
  До складу інформаційно-аналітичного забезпечення системи “Вибори” можуть входити сегменти баз даних, загальнодержавні довідники та кодифікатори, що створюються та підтримуються іншими державними установами.

  Склад та функціональне призначення інформаційно-аналітичного забезпечення визначаються переліком завдань, що покладаються на ЄІАС “Вибори”.
  Системне програмно-технічне забезпечення (операційні системи, системи телекомунікаційного зв’язку, системи приймання-передачі інформації, системи управління базами даних, системи захисту інформації) в ЄІАС “Вибори” спрямоване на організацію функціонування корпоративної інформаційної комп’ютерної мережі ЄІАС “Вибори”, управління її компонентами і рівнями, а також організацію інформаційних потоків та інформаційної безпеки.
  Системне програмно-технічне забезпечення базується на принципах єдиної платформи та сумісності, забезпечує передачу даних, контроль за їх цілісністю, моніторинг передачі даних, а також моніторинг функціонування системи “Вибори”, контроль повноважень і прав доступу користувачів.
  Основою корпоративної інформаційної мережі ЄІАС “Вибори” є її постійно діючий сегмент – локальна комп’ютерна мережа Центральної виборчої комісії.
  Системне програмно-технічне забезпечення на кожному рівні системи “Вибори” має відповідати функціональному навантаженню рівня та його місцю в системі.
  ЄІАС “Вибори” будується за принципом відкритих систем, що надає можливості використання розподіленних баз даних та обчислень, масштабованості і можливості перенесення на інші платформи в процесі розвитку, забезпечення сумісності та інтеграції з іншими системами.
  Система “Вибори” розбудовується за модульним принципом організації та поетапним нарощуванням функціональних можливостей, що дозволяє розвивати складові, не порушуючи функціонування системи в цілому.

  Прикладне програмне забезпечення ЄІАС “Вибори” повинно базуватися на сучасних засобах управління базами даних та забезпечувати формування, обробку, накопичення та підготовку інформації для передачі за узгодженими форматами.
  Прикладне програмне забезпечення повинно виконувати максимально можливий перелік функцій для інформаційної підтримки діяльності Центральної виборчої комісії, виборчих комісій та комісій з референдумів, що випливають з їх повноважень, а також забезпечувати створення і підтримку єдиного інформаційного простору та розвиток сумісного програмно-технічного середовища організаційної інфраструктури виборів і референдумів.
  Прикладне програмне забезпечення ЄІАС “Вибори” має підтримувати всі види формування і обробки інформації, автоматизацію виборчих процедур на всіх етапах підготовки та проведення виборів і референдумів відповідно до вимог законодавства України про вибори та референдуми.
  Інформаційна безпека ЄІАС “Вибори” забезпечується нормативно-організаційними, стандартними програмно-технічними та спеціалізованими засобами захисту інформації.
  Стійкість ЄІАС “Вибори” в цілому не повинна залежати від працездатності будь-якої складової єдиного програмно-інформаційного простору системи.
  Створювані програмні засоби повинні забезпечувати запобігання втратам інформації та несакціонованого втручання, знищення, спотворення, підробки, копіювання інформації.
  Система “Вибори” повинна забезпечити контроль за інформаційними потоками, шифрування трафіка, ідентифікацію як суб’єкта програмно-інформаційного простору, так і кожного абонента ЄІАС “Вибори”.

  Джерело: http://www.cvk.gov.ua/pls/acts/getd?id=17644
  Категорія: Тема 7. | Додав: Даша (29.11.2011)
  Переглядів: 2828 | Теги: програмне забезпечення, вибори, ЄІАС | Рейтинг: 0.0/0