Пн
15.08.2022
00:52
Категорії розділу
Тема 1. [47]
Характеристика сучасних юридичних інформаційних систем і технологій
Тема 2. [17]
Інформаційне забезпечення юридичної інформаційної системи
Тема 3. [13]
Технології захисту інформації
Тема 4. [9]
Системи автоматизації ділових процесів та управління документами. Електронна комерція
Тема 5. [7]
Інтелектуальні інформаційні системи в юридичній діяльності
Тема 6. [8]
Правові інформаційно-пошукові системи
Тема 7. [9]
Інформаційні системи законодавчих органів
Тема 8. [8]
Інформаційні системи Міністерства юстиції України
Тема 9. [14]
Інформаційні системи органів судової влади, прокуратури, судової експертизи
Тема 10. [13]
Інформаційні системи Міністерства внутрішніх справ України
Пошук по сайту
Друзі сайту
 • Курсові,практичні,реферати майже на шару
 • Практичні,контрольні,дипломи задарма
 • Створити сайт

 • Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Форма входу
  Навчальні матеріали
  Головна » Статті » Комп’ютерні технології в юридичній діяльності » Тема 9.

  9.2. Структура інформаційної системи Верховного Суду України

  Базою впровадження інформаційних технологій у Верховному Суді України є локальна комп’ютерна мережа, яка на даний момент поєднує на основі оптоволоконних каналів два адміністративні будинки суду і забезпечує групову роботу та спільне використання мережних ресурсів і баз даних майже двома сотнями користувачів — суддями й працівниками апарату. Кожне робоче місце оснащене засобами роботи з електронною поштою і має доступ до глобальної мережі Інтернет. Створено можливості використання цих ресурсів іншими судами України.

  Зважаючи на значні методичні труднощі та великий обсяг робіт, упровадження нових інформаційних технологій відбувається крок за кроком введенням у дію та поступовим розвитком окремих інформаційних систем, які в перспективі складатимуть єдину інформаційну систему Верховного Суду України. Серед них можна назвати наступні.

  Автоматизована система судового діловодства «КАРС», розроблена і введена в експлуатацію у 1998 році у Верховному Суді України спільно з науково-виробничою фірмою «КІМ». Система охоплює весь цикл діловодства за скаргами і зверненнями від їх надходження до накопичення в архіві Верховного Суду України та передачі матеріалів до Державного комітету архівів України.

  Система «КАРС» автоматизує процес реєстрації скарг, який полягає у виконанні роботи з ідентифікації скарги («розмітка») та у формуванні відповідного провадження («заведення»). До бази даних вводяться відомості про номер провадження, дату заведення, суд, рішення якого оскаржується, головуючого засідання в першій інстанції, сторони або засудженого (прізвище, ім’я та по батькові, назва юридичної особи), статті, міру покарання, для неповнолітніх — дату народження.

   У процесі розгляду скарги (для першої інстанції — справи) в базу даних вводиться така інформація: категорія скарги (касаційна скарга, касаційне подання, окрема скарга, окреме подання, окрема скарга (подання) на постанову про застосування заходів адміністративного стягнення); дата, на яку призначено розгляд скарги у Верховному Суді України; дата передачі справи судді; прізвище судді, якому передано справу на розгляд. Вноситься вся інформація про перенесення дати розгляду справи та направлення на до оформлення.

   Після завершення процесу розгляду скарги (справи) і винесення відповідного рішення фіксуються результати її розгляду (знято з розгляду, відкликано, направлено до обласного суду тощо). До бази даних заноситься повний текст рішення чи ухвали.

   Система «КАРС» оснащена засобами пошуку. За будь-якими даними, що попередньо були внесені в базу, можна здійснити пошук потрібного провадження або дати відповідь, що подібна скарга у Верховному Суді не розглядалась.

   У результаті впровадження цього програмного комплексу поліпшились умови праці секретарів (у роботі стали непотрібними великі та маленькі картки, шафи для їх зберігання), підвищилась якість роботи секретаріату, зникла проблема дублювання карток.

   Для автоматизації роботи архіву та процесів взаємодії канцелярій із ним розроблено підсистему «Архів». Система забезпечує як щорічну передачу проваджень на зберігання в архів із канцелярій, так і щоденну взаємодію. У першому випадку описи проваджень, які передаються до архіву, автоматично створюються засобами системи, що значно полегшує і прискорює роботу фахівців канцелярій, оскільки тепер не треба виконувати досить громіздку машинописну роботу зі створення цих описів. Система також веде облік тих проваджень, які на момент передачі в архів знаходяться у процесі розгляду. Усе це сприяє більш чіткому і правильному виконанню зазначених робіт.

   Щоденна робота канцелярій з архівом пов’язана з веденням шести журналів, у яких фіксуються дані запитів до архіву і результати пошуку проваджень у ньому. У підсистемі «Архів» використовується один електронний журнал, і при цьому розмежовуються права доступу до даних з того чи іншого робочого місця. Таке розмежування прав забезпечує відповідальність кожного працівника за внесення, зміну і використання даних про переміщення провадження від одного робочого місця до іншого.

   Впровадження системи «Архів» значно зменшило сумарну кількість операцій, які виконуються працівниками, і чисельність звернень до архіву, оскільки відразу при розмітці в канцелярії можна одержати відповідь, де знаходиться дане провадження. Усе це разом сприяє скороченню часу, що минає з моменту надходження скарги до її розгляду.

   Система «КАРС» оснащена засобами, призначеними для підтримки роботи відділу прийому громадян — робоче місце «Прийом громадян». Впровадження цієї підсистеми значно полегшує і прискорює роботу працівників відділу, оскільки система дає змогу здійснювати пошук інформації про скаргу чи заяву громадян у Верховний Суд України без звернення до канцелярій та одержувати інформацію про будь-яке провадження незалежно від того, де воно міститься — у канцелярії чи в архіві, а також про існування даного провадження, місце його знаходження, стадії розгляду, переглядати перелік і текст документів, що є в даному провадженні.

   У рамках системи «КАРС» вирішено задачу автоматизованого збирання статистичних даних для формування затвердженої Міністерством юстиції України статистичної звітності, досліджено процес нагромадження статистичних даних у судових колегіях, на підставі процесуальних норм та інструктивних матеріалів розроблено чіткі правила занесення інформації до бази даних. Слід зазначити, що впровадження автоматизованої системи статистичної звітності істотно скоротило час формування відповідних таблиць. Наприкінці півріччя на виконання цих робіт витрачається лише п’ять хвилин роботи комп’ютера. Такий результат особливо відчутний під час формування звітності за розглядом кримінальних скарг (при паперовій технології на виконання цієї роботи відводилося два тижні).

   Подальша робота з розширення функціональних можливостей системи «КАРС» полягає у формуванні автоматизованих засобів ведення журналів обліку, засобів формування внутрішніх статистичних форм та довідок, автоматизації процесу розподілу скарг для розгляду.

  Система планово-економічного відділу «Радамант», розроблена спільно з НДЦ «КроКус» кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Система «Радамант» призначена для підтримки процедур складання плану бюджету та аналізу його виконання, автоматизації статистичної звітності, створення баз даних для збереження архівної інформації про фінансові операції.

  У системі створено такі АРМ:

  економістів кожного структурного підрозділу Верховного Суду. АРМ призначені для первинного введення та коригування проекту видатків відповідного відділу, розподілу їх у часі, аналізу фактичного використання видатків, порівняння плану видатків із фактичним використанням коштів. АРМ економіста планово-економічного управління доповнюється функціями зі збирання даних від інших структурних підрозділів;

  -        працівників планово-бюджетного управління для формування плану видатків, що полягає в нагромадженні інформації, внесеної відділами та управліннями, коригуванні одержаної інформації та аналізі формування проекту видатків;

  -        планово-бюджетного управління для формування розпису видатків — нагромадження інформації, внесеної відділами та управліннями, коригування одержаної інформації щодо розподілу видатків у часі, ведення журналу змін у затвердженому розподілі видатків у часі, аналізу формування цього розподілу (аналіз видатків полягає у створенні засобів введення та накопичення платіжних доручень, а також аналізу фактичного використання коштів);

  -        керівника планово-бюджетного управління для здійснення автоматизованого формування проекту видатків, порівняння цього проекту з фактичним використанням коштів;

  -        адміністратора системи для забезпечення додержання прав доступу користувачів до тієї чи іншої інформації, розподілу та перерозподілу функцій між користувачами системи.

  База даних системи «Радамант» містить багато довідників, класифікаторів (товарів, послуг, штатних одиниць), що робить систему дуже зручною і гнучкою в користуванні.

  Система «КАДРИ Верховного Суду України», розроблена ТОВ «МККУ-Мережі» для ведення кадрового обліку в управлінні кадрів. Ця система складається з таких підсистем:

  підсистема ведення особових карток дає змогу оперативно, не звертаючись до паперового варіанта, переглянути будь-яку інформацію з особової справи (посада, оклад, надбавка, ранг, клас, відомості про рішення кваліфікаційної комісії, стаж, відпустки, лікарняні та ін.). Вона функціонує з урахуванням специфіки ведення особових справ у Верховному Суді України, тобто відокремлює ведення кадрового обліку суддів і працівників апарату. Разом з тим система підтримує експорт-імпорт даних із системи «Картка» Головного управління державної служби України, що спрощує кадровий облік державних службовців у разі зміни місця роботи; підсистема «Штатний розпис» дає змогу вести штатний розклад установи (чинний на сьогоднішній день), а також його архів. У цій підсистемі реалізовано функції зарахування особи до штату суду, звільнення та просування по службі в межах установи з подальшим автоматичним оновленням особових карток. На основі даних підсистеми можливе автоматичне одержання таких форм звітності: форма 1-КЮ (державна статистична звітність про склад суддів і апарату Верховного Суду України); форма 9-ДС (державна статистична звітність про склад державних службовців Верховного Суду України); штатна книга; звіти про стан штатного розкладу. Впровадження зазначеної системи здійснюється з урахуванням можливого майбутнього кадрового обліку всього суддівського корпусу України.

  Довідкові системи, які забезпечують відбір та перегляд раніше підготовленої інформації — «Законодавство», «Закон», «Суди України».

  Система «Судові рішення». Завдяки застосуванню цієї системи має бути забезпечено нагромадження інформації щодо судової практики і створено умови для її подальшої аналітичної обробки, зокрема для багатокритеріального аналізу та узагальнення. Для вирішення цього завдання створено базу даних судової практики, де кожне судове рішення класифіковано за розробленими класифікаторами, пов’язано з проходженням відповідної справи та доповнено матеріалами узагальнення судової практики. Така база даних містить рішення Верховного Суду України з 1998 року. За допомогою спеціально розроблених засобів упроваджується механізм передавання даних з оперативної системи «КАРС». Реалізація OLAP-системи на основі цієї бази даних вимагає створення єдиних форматів процесуальних документів — чим більш формалізованим буде документ, тим більше можливостей буде для його автоматизованого оброблення. З урахуванням найперспективніших стандартів представлення документів і відповідних засобів їх оброблення та відображення вже розпочато роботи зі створення схем документів судової практики у форматі XML.  Джерело: http://ubooks.com.ua/books/000166/inx42.php
  Категорія: Тема 9. | Додав: Inna (04.12.2011)
  Переглядів: 2073 | Теги: локальна комп’ютерна мережа, «Радамант», «Архів», «КАРС» | Рейтинг: 0.0/0